Pískování

Technologie využívaná především u skleněných, kovových a keramických předmětů. V našem případě se jedná hlavně o skleničky, džbány a karafy na víno. Foukáním písku přes šablonu lze dosáhnout velmi plastického a umělecky zajímavého efektu.